Martorell, zona 1 del sistema tarifari integrat, o tots formant una zona única

No pot ser que els martorellencs pateixin aquest greuge en la diferència de tarifes. No pot ser que una T-10 d’una zona costi 9,95 euros i una de tres zones, 26,75 euros, que és el que paguen actualment els martorellencs.

Per això demanem que Martorell sigui zona 1 o, en el seu defecte, que tots quedem integrats en una zona única.

Per això vam promoure i aprovar aquesta moció en l’últim ple.

I aquí us penjo també la notícia que n’han fet a ETV, d’aquesta petició que fem des de Martorell:

etv-alcalde