Diàleg, consens, generositat i responsabilitat

Aviat farà 24 mesos que es va constituir el nou consistori a l’ajuntament de Martorell, resultat d’unes eleccions municipals que van con gurar per voluntat dels electors un govern de coalició, on la cultura de pacte

i entesa és present en les decisions de l’equip que encapçalo. Recordo que des del primer dia ens vam conjurar a treballar plegats pel nostre poble amb diàleg, con- sens, responsabilitat i generositat.

Els nostres eixos de govern són molt clars:

L’atenció a les persones com a eix principal de l’acció de govern, tenint en compte que tot progrés ha de comportar una atenció i cura per als més desafavorits, per aquells que més ho necessiten. No fer-ho propicia una societat encara més desigual, i no ho volem ni podem permetre.

La represa de l’economia com a element clau per a la reactivació de la situació econòmica
i social. Amb una aposta ferma, contundent
i estable per afavorir la millora econòmica i

la generació d’activitat. Ens cal millorar les xifres d’atur, i per fer-ho cal millorar els espais de formació i quali cació, i contribuir a la implantació d’empreses i serveis.

La regeneració democràtica entesa com
el treball per la millora de la informació, la participació, la transparència i la modernit-

zació de l’administració. Perquè totes les opinions són bones i sumen.

Tenim clar que la millora i el progrés només es poden cultivar des del treball en positiu, no des de l’atac i la confrontació, intentant afa- vorir l’entesa, establint vincles, creant ponts
i concentrant totes les energies i il·lusions a assolir la transformació i la millora al servei
de tots els martorellencs. No es pot construir res sòlid només des de la queixa i la indigna- ció. Estem radicalment compromesos amb
la transformació per millorar, amb aportar solucions i no pas problemes.

ESTEM RADICALMENT COMPROMESOS AMB LA TRANSFORMACIÓ PER MILLORAR, A APORTAR SOLUCIONS I NO PROBLEMES

L’ordenació del territori, seguir transformant per seguir millorant. La generació d’activitat econòmica va estretament lligada a una acurada plani cació del territori. La millora social va estretament lligada a la millora

econòmica i a la millora de l’entorn. És el que m’agrada anomenar l’urbanisme al servei de les persones.

La transformació d’espais, carrers i places ens aporta espais per compartir, per a la convivència i la interacció i ens millora la qualitat de vida.

El desenvolupament urbanístic de polí- gons i espais industrials nets afavoreixen la instal·lació de noves empreses i serveis i dinamitzen l’economia.

I també l’eix nacional: participem en el pro- cés de transició nacional des dels nostres pobles i ciutats, perquè estem convençuts que aquest és el camí de la justícia social, econòmica i històrica.

Gairebé dos anys de govern durant els quals hem fet molta feina, però ens en queda molta per fer. Dia rere dia aprenem a millorar entre tots el nostre poble.

Vull apro tar per agrair la feina de tots els regidors del govern: sense ells tot seria més difícil. I també les aportacions dels ciutadans, que ens feu arribar propostes de millora pel nostre poble. Aquesta actitud positiva i de suma ens empeny a seguir compromesos en la millora i transformació de Martorell.

Moltes gràcies.