mes Martorell. Més Esports

 • Seguirem potenciant la pràctica esportiva com a eina per promocionar els valors, la salut, el benestar i la cohesió social.
 • Impulsarem la creació d’uns jocs esportius escolars.
 • Crearem una revista digital per donar visibilitat a les activitats de les entitats esportives.
 • Afavorirem l’accés a l’agenda esportiva local mitjançant les eines del món digital i també amb panells a l’interior dels equipaments.
 • Organitzarem la Fira de l’Esport de Martorell amb l’objectiu que es converteixi en un punt de reunió de totes les entitats, afavoreixi la col·laboració entre elles i incrementi la seva visibilitat davant la població.
 • Adequarem les bases per accedir a les subvencions municipals.
 • Impulsarem activitats esportives als centres escolars en horari no lectiu, al migdia i en les franges posteriors a les activitats del Martorell Educa 360.
 • Promourem l’organització de tornejos d’estiu a les instal·lacions municipals.
 • Promourem la instal·lació de pistes poliesportives per dotar d’espais de lleure tots els barris de Martorell.
 • Ampliarem els espais poliesportius a l’antic camp de les Carolines.
 • Establirem una xarxa wifi als equipaments esportius municipals que doni servei a les entitats que hi treballen.
 • Continuarem duent a terme un manteniment i una millora constant dels equipaments.
 • Fomentarem la relació entre els clubs perquè organitzin accions de manera conjunta i obtinguin més força.
 • Adequarem les instal·lacions esportives per afavorir l’organització de grans esdeveniments.
 • Adaptarem els espais i la maquinària del gimnàs del Centre Integral d’Esport i Salut a les noves tendències i demandes actuals.
 • Impulsarem actuacions per afavorir millores de la climatització d’espais esportius.
 • Impulsarem la remodelació del Pavelló Esportiu Municipal i la pista annexa per convertir-lo en un PAV-6 i continuarem la millora de les instal·lacions esportives municipals.
 • Crearem la setmana de l’esport per promocionar i donar a conèixer les entitats a tot el municipi.
 • Estudiarem la possibilitat d’instal·lar una pista permanent de patinatge sobre rodes a la via pública (adaptable a altres utilitzacions).

mes Martorell. Més Salut

 • Afavorirem i incentivarem les obres d’ampliació de l’hospital de Martorell, per millorar els espais d’atenció a urgències, hospitalització i quiròfans.
 • Donem suport a la creació d’un centre d’Urgències d’Atenció Primària per donar resposta integral a la demanda assistencial de manera coordinada amb l’Hospital.
 • Impulsarem el treball en xarxa de les institucions de salut (atenció primària, hospitalàries, sociosanitàries…) creant espais de consens, debat i projectes que permetin millorar i treballar per la salut afavorint les sinergies.
 • Crearem la taula de Salut Comunitària Municipal afavorint la participació de tots els agents implicats per impulsar el desplegament del Pla de Salut Local
 • Desplegarem el Pla de Salut local i les actuacions comunitàries necessàries per a la millora de la salut de la població.
 • Impulsarem el programa Salut i Escola als centres educatius, donant suport a les activitats actuals i treballant per incrementar les actuacions segons la detecció de necessitats dels centres.
 • Donarem suport i impulsarem el programa INFADIMED a les escoles, un programa de salut i dieta mediterrània per prevenir i tractar l’obesitat infantil i afavorir hàbits saludables.
 • Afavorirem la creació d’un nou Centre d’Atenció Primària al barri de la Sínia per impulsar-hi la salut maternal i pediàtrica.
 • Salut a totes les polítiques. Impulsarem activitats des de les diferents àrees municipals (esports, cultura, salut, educació…) per treballar aspectes de Salut des d’una perspectiva holística (biopsicosocial).
 • Impulsarem la participació en el grup motor de salut comunitària territorial per aplicar estratègies conjuntes de salut al municipi. Promourem la prescripció social per millorar la salut i el benestar.
 • Continuarem col·laborant per afavorir la promoció de la lactància materna. Amb l’Hospital de Martorell, l’atenció primària i els grups promotors
 • Continuarem treballant amb Esports, Cultura i Educació el desplegament d’activitats de promoció de la Salut dins del projecte Educa 360.
 • Impulsarem un programa de xerrades de sexualitat, dependències i salut mental per a adolescents.
 • Crearem la Xarxa de Cuidadors al municipi per donar-los suport: informació, assessorament i afavorir la sensibilització social.
 • Promourem Martorell com a ciutat cardioprotegida amb accions divulgatives i formatives per promoure els desfibril.ladors d’ús públic.

mes Martorell. Més Ensenyament

 • Continuarem treballant i impulsant Martorell Educa 360, millorant la cartera d’activitats gratuïtes, universals i inclusives a totes les escoles i instituts del municipi, afavorint els aprenentatges que ajudaran els nostres alumnes la seva trajectòria escolar, laboral i vital.
 • Potenciarem el suport a les escoles municipals com a elements de coneixement, educació, sensibilització i desenvolupament personal.
 • Treballarem per donar suport a l’aprenentatge de l’anglès als alumnes de 3r i 4t d’ESO, i per millorar-ne les oportunitats educatives, estudiarem la viabilitat d’un programa per afavorir les estades al Regne Unit.
 • Valorarem potenciar i incrementar el servei de vetlladores per donar suport als alumnes que necessiten atenció individualitzada.
 • Mantindrem l’ampliació de l’estudi assistit a totes les escoles i instituts de Martorell dins del marc d’educació 360.
 • Mantindrem i incrementarem les actuacions de millora a les escoles consensuades amb les comunitats educatives i les direccions dels centres.
 • Impulsarem les activitats extraescolars amb famílies en horari no lectiu als centres educatius, fomentant espais de participació.
 • Reforçarem els recursos per treballar la Salut Mental als centres educatius tant en horari lectiu com no lectiu, facilitant els espais comunitaris per al desenvolupament de les activitats.
 • Impulsarem la utilització de noves tecnologies als centres educatius.
 • Mantindrem i millorarem la comunicació amb els centres educatius, AFAS i direccions per poder treballar plegats les millores i necessitats educatives dels alumnes, afavorint espais de cogovernança, debat i participació en la presa de decisions, creant sinergies per adaptar les actuacions en matèria d’educació a les necessitats reals dels alumnes dels nostres centres educatius.
 • Fomentarem el Consell Escolar Municipal adaptat a les noves tecnologies.
 • Afavorirem i impulsarem els projectes innovadors dels centres educatius del municipi.
 • Treballarem en xarxa establint aliances amb organismes/ entitats en un espai transversal per afavorir la millora contínua de les activitats extraescolars del municipi, avaluant la idoneïtat i la consonància amb el projecte educatiu dels centres.

mes Martorell. Més comerç

 • Impulsarem L’Espai Les Bòbiles, un equipament modern en un edifici emblemàtic que donarà centralitat al nou Mercat Municipal, amb espais gastronòmics, zona lúdica i un aparcament de 300 places.
 • Impulsarem mecanismes de fidelització al comerç de Martorell.
 • Potenciarem la imatge de l’eix comercial de la Vila amb intervencions artístiques al carrer en coordinació amb la Regidoria de Cultura.
 • Afavorirem la creació d’una associació que representi el comerç local de manera unificada i que impulsi campanyes i promocions al conjunt del municipi.
 • Impulsarem una campanya de promoció del transport públic vinculada amb el comerç.
 • Apostarem per accions que revitalitzin els comerços amb formacions específiques i plans d’ajuts econòmics.
 • Reforçarem la vinculació del comerç local amb la programació cultural i les festes anuals.
 • Donarem suport als comerços en matèria de digitalització i gestió de les xarxes socials.
 • Valorarem conjuntament amb veïns i comerciants un nou model de mercat ambulant a La Vila.
 • Afavorirem la distribució a domicili dels productes del comerç local.
 • Millorarem l’accessibilitat i la senyalització dels espais comercials, els aparcaments públics i els equipaments culturals per afavorir l’accés al comerç local.
 • Crearem un calendari de fires temàtiques en consonància amb els comerços implicats.
 • Farem difusió de les activitats gastronòmiques, culturals i socials en fires i espais comercials.

mes Martorell. Més Urbanisme. Més Medi ambient

 • Perllongarem l’eix cívic de la Rambla de les Bòbiles, amb la reconversió de la B-224 fins al Pou del Merli.
 • Reformarem un nou tram del passeig Catalunya, entre la rotonda de la plaça dels Vents i el pont de l’avinguda Pau Claris.
 • Reurbanitzarem l’avinguda Francesc Riera, donant continuïtat a l’anella per a vianants formada per la rambla Pep Ventura, Parc de la Sínia i rambla de les Bòbiles.
 • Millorarem la connexió entre el barris del Torrent de Llops / la Sínia i el barri de Can Cases, facilitant també l’accés al Parc de Can Cases.
 • Impulsarem el nou passeig del riu, transformant el carrer del riu en un parc lineal: nova façana urbana de la Vila amb espais d’estada, zones d’esport a l’aire lliure i activitats de lleure.
 • Reformarem l’entorn de l’eix d’equipaments del barri de Buenos Aires, ampliant voreres, plantant arbres i renovant l’enllumenat amb sistemes d’eficiència energètica.
 • Impulsarem la transformació de l’entorn de l’estació central al barri de Can Carreres, amb l’execució dels nous jutjats, un nou aparcament dissuasiu (park and ride) i la posada en servei del museu Espai de la Via Mètrica.
 • Renovarem el carrer del Mur, amb nou paviment, reforç de l’enllumenat i millora de la seguretat viària.
 • Renovarem l’avinguda de Can Cases, amb nou paviment, reforç de l’enllumenat i millora de la seguretat viària.
 • Continuarem la renovació de voreres i places del barri del Torrent de Llops, millorant l’accessibilitat i la seguretat, renovant el mobiliari urbà, l’enllumenat i reforçant l’arbrat.
 • Continuarem la renovació de voreres i places del barri Buenos Aires, millorant l’accessibilitat i la seguretat, renovant el mobiliari urbà , l’enllumenat i reforçant l’arbrat.
 • Continuarem la renovació de les voreres del barri de Can Cases millorant l’accessibilitat i la seguretat, l’enllumenat i reforçant l’arbrat.
 • Continuarem la millora de polígons industrials, al Congost, polígon la Torre, Can Cases, Can Sunyol i SEAT, renovant els serveis, la pavimentació i senyalètica.
 • Seguirem implementant la millora i la renovació de l’arbrat de la via pública per millorar el control tèrmic i disminuir la contaminació acústica i atmosfèrica.
 • Continuarem millorant i generant espais verds i parcs per afavorir l’estada a l’espai públic i els jocs infantils.
 • Renovarem i ampliarem les zones d’esbarjo de gossos.
 • Seguirem promocionant i impulsant la recollida selectiva de residus urbans i el reciclatge, consolidant Martorell com la població amb un índex més alt de reciclatge de residus.
 • Continuarem implementant el recanvi i la millora de l’enllumenat públic, afavorint la reducció i estalvi energètic i, alhora, millorant la qualitat de la llum.
 • Instal·larem plaques solars fotovoltaiques als equipaments municipals per impulsar l’autoconsum elèctric. Incrementarem els punts de recàrrega dels vehicles elèctrics.
 • Posarem en marxa el nou servei de jardineria, reforçant les actuacions d’enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà com a Vila Florida.
 • Reforçarem les mesures per a l’ús eficient de l’aigua, amb la implementació d’accions per al reg de jardins i neteja de via pública amb aigua regenerada i de pous.
 • Consolidarem i ampliarem els horts urbans a nous espais del municipi.
 • Continuarem posant en valor la riquesa natural i paisatgística de Martorell, ampliant les rutes de descoberta del patrimoni històric i l’entorn natural.
 • Continuarem amb els treballs de recuperació de la serra de l’Ataix.
 • Executarem el projecte del Parc Fluvial del riu Anoia, entre el pont d’Anoia i el Molí Fariner.
 • Impulsarem l’execució del projecte de Vies Blaves i la rehabilitació de l’arc Romà del Pont del Diable.
 • Millorarem els espais naturals del Parc de Can Cases, renovant els espais de joc i de les zones de pícnic i arranjant els camins i la senyalització.
 • Dinamitzarem el projecte dels 7 miradors de Montserrat, i rehabilitarem i consolidarem la torre Griminella.
 • Iniciarem la rehabilitació de la Torre Santa Llúcia per garantir la seva conservació.
 • Impulsarem el nou Pla de Mobilitat de Martorell, per afavorir una mobilitat sostenible i segura a tot el municipi.
 • Posarem el marxa el nou servei de Bus urbà amb flota 100% elèctrica i millora de freqüències.
 • Desenvoluparem més actuacions d’entorns saludables i segurs a les escoles, centres esportius i sanitaris.
 • Dinamitzarem i ampliarem el projecte de Camins Escolars Segurs i les rutes dels Camins Saludables.
 • Continuarem desplegant la xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
 • Reforçarem elements de seguretat i l’enllumenat dels passos de vianants.
 • Seguirem creant places d’aparcaments gratuïtes arreu del poble per afavorir l’accessibilitat als comerços i habitatges.
 • Completarem la instal·lació de càmeres de seguretat i de gestió de trànsit a les zones més concorregudes.
 • Treballarem perquè ADIF acabi l’execució de l’intercanviador ferroviari RENFE-FGC de l’estació central.
 • Continuarem amb el desplegament de la xarxa de vies ciclistes de connexió de la ciutat 30 amb els polígons industrials.
 • Continuarem donant suport a la rehabilitació i a l’arranjament de façanes.
 • Seguirem contribuint a la instal·lació d’ascensors en edificis plurifamiliars.
 • Reforçarem la rehabilitació energètica del parc d’habitatges, amb l’acompanyament a les comunitats de veïns i particulars per a la sol·licituds d’ajuts Next Generation.
 • Promourem més habitatges de protecció oficial a la Sínia, completant els 260 que ja s’estan executant ( 130 de lloguer i 130 de compravenda).
 • Impulsarem la promoció d’habitatges de protecció oficial per a joves al barri de La Vila, i afavorirem la rehabilitació d’habitatges.
 • Implementarem l’Agenda urbana 2030 en el marc de l’assoliment dels ODS.
 • Continuarem desenvolupant el nou barri de la Sínia, amb la creació de nous habitatges i serveis.
 • Posarem en marxa el nou eixample d’activitat econòmica, sector Xàmenes, per facilitar la implantació de noves empreses i la creació llocs de treball.
 • Seguirem dinamitzant el projecte d’urbanització de de Can Bros, com a futur ecobarri i posant en valor l’antiga colònia industrial.
 • Acompanyarem el desenvolupament del nou Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible  de Martorell, com a node de formació innovació i creació al voltant de la mobilitat avançada.
 • Afavorirem la instal·lació a Martorell del museu de l’automòbil de SEAT i acompanyarem l’empresa en la transformació del sector de l’automòbil cap al vehicle elèctric i nous sistemes de mobilitat.

mes Martorell. Més joventut

 • Potenciarem l’Espai Jove com a espai de referència amb l’organització de noves activitats de lleure i formació. En millorarem la seva promoció, amb un augment de la presència a les xarxes socials i donant-lo a conèixer als instituts.
 • Promourem les activitats de les festes de Martorell promocionant les activitats adreçades al públic jove.
 • Incrementarem el suport a les entitats per enfortir el teixit associatiu, pilar per millorar la convivència i la cohesió social.
 • Organitzarem el Sopar de la Gent Jove a Ca n’Oliveres per afavorir espais de trobada i relació social.
 • Apostarem per l’assessorament sobre els itineraris acadèmics, professionals i el món laboral.
 • Potenciarem els canals de comunicació entre l’Ajuntament i els joves, facilitant-ne la interacció, la bidireccionalitat i apropant la informació i activitats que s’organitzin al municipi.
 • Afavorirem l’associacionisme juvenil. Facilitarem l’accés i utilització de les instalacions municipals per fomentar-ne les seves activitats.
 • Reforçarem els espais d’estudi de la Biblioteca i ampliarem els seus horaris. Incrementarem el temps d’obertura en èpoques d’exàmens.
 • Incentivarem la participació dels joves per definir la programació cultural municipal.
 • Impulsarem la Gimcana Jove en el marc de la Fira de Primavera.
 • Reforçarem la programació estable de la Nau #2 de Ca n’Oliveres perquè es consolidi com a punt de trobada per a l’oci dels martorellencs i evitar desplaçar-se a altres poblacions.
 • Continuarem apostant per la formació dels joves. Fomentarem l’activitat i els cursos del Molí Empresa.

mes Martorell. Més Benestar Social. Més Gent Gran.

 • Continuarem prioritzant els serveis socials bàsics municipals amb l’objectiu de respondre a les necessitats i millorar el nivell de benestar: servei d’atenció social bàsica, servei d’atenció a la infància i adolescència, servei d’atenció a la dona, servei d’atenció domiciliària, servei d’atenció als nouvinguts, servei d’atenció a la dependència i servei per a la inclusió i la cohesió social.
 • Valorarem la descentralització dels Serveis als diferents barris de Martorell. Promourem el treball conjunt amb el serveis socials de salut.
 • Promourem i ampliarem el Pla d’Ajuts a les Famílies.
 • Seguirem treballant amb tots els agents implicats a través de la Taula Municipal d’Acció Social.
 • Persistirem en l’assessorament energètic a les famílies per poder donar atenció personalitzada en matèria de drets energètics. Orientació en la millora de l’eficiència energètica de les llars. Assessorament a les persones que no poden mantenir la llar en unes condicions energètiques adequades.
 • Mantindrem les ajudes tècniques de la llar per a la gent gran i ampliarem ajuts per a l’arranjament i l’adaptació d’habitatges.
 • El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) és una necessitat creixent i un pilar bàsic per nosaltres. Persistirem en la seva implementació destinant recursos per atendre totes les persones que ho requereixin, alhora que procurarem una resposta ràpida i àgil.
 • Desplegarem el Pla Local per la Salut mental i la discapacitat.
 • Seguirem treballant amb tots els agents implicats a través de la Taula Municipal per la Salut Mental i la Discapacitat.
 • Garantirem i promourem els serveis adreçats a les persones amb discapacitat intel·lectual: Centre Especial de Treball Can Cases, Unitat de suport a l’activitat professional Can Cases, Servei de Teràpia Ocupacional Can Serra i Servei Ocupacional d’Inserció Can Serra.
 • Fomentarem el projecte de millora de l’espai Can Serra, per consolidar, ampliar i millorar el servei de Teràpia Ocupacional per a persones amb capacitats diverses des d’una perspectiva més centrada en la persona.
 • Impulsarem la campanya “Martorell ciutat inclusiva”, amb la qual es pretén sensibilitzar la ciutadania i les entitats de Martorell sobre les capacitats diverses de totes les persones.
 • Elaborarem un pla de formació i sensibilització en capacitats diverses cap a una atenció integral i centrada en la persona.
 • Persistirem i ampliarem els projectes intergeneracionals.
 • Adaptarem i farem més accessibles els tràmits administratius municipals.
 • Ampliarem els programes d’inserció laboral per a les persones amb capacitats diverses.
 • Fomentarem la creació de serveis específics de persones amb trastorn de conducta greu.
 • Fomentarem l’ampliació de places residencials per a persones grans amb discapacitat intel·lectual.
 • Fomentarem la participació dels esportistes amb capacitats diverses mitjançant eines i suport des de l’Ajuntament als clubs esportius locals.
 • Reivindicarem el model d’educació inclusiva i donarem suport a les escoles per atendre la diversitat de l’alumnat.
 • Afavorirem les condicions perquè les persones grans gaudeixin en plenitud d’aquesta etapa de la vida. I que ho facin disposant dels serveis adequats per satisfer les seves necessitats, formant part activa de la vida comunitària del municipi i amb ple exercici dels seus drets.
 • Desenvoluparem el Pla Integral de la gent Gran de Martorell amb l’objectiu de donar resposta a necessitats complexes. Ho farem ampliant i millorant els serveis cap a una oferta cultural i formativa que fomenti l’autonomia personal i el vincle amb la societat.
 • Seguirem potenciant i ampliant les activitats de formació per la gent gran com ara l’oferta formativa en relació a les TIC i altres activitats.
 • Impulsarem dinàmiques de participació activa, com la Taula de la gent gran, per reforçar el sentiment de compromís i de vincle amb la ciutat.
 • Seguirem cercant espais de trobada per la gent gran al llarg de l’any.
 • Seguirem fomentant l’acció comunitària, posant en valor el veïnatge com la gran família que no vol permetre que cap persona gran es trobi en situació de solitud si no és de forma voluntària. Continuarem amb el projecte “Bon veïnatge”, i seguirem fomentant i ampliant el servei de teleassistència.
 • Reiterarem a la Generalitat la necessitat d’ampliar els serveis d’atenció diürna, així com de les places residencials.
 • Estudiarem l’ampliació de l’oferta dels esplais d’avis de Martorell, tant en espais com en horaris.

mes Martorell. Més Igualtat, Cooperació i Participació. Més Infància i Adolescència.

 • Impartirem tallers i xerrades sobre educació sexual i identitat a les escoles, de manera coordinada amb les AMPA i direccions escolars.
 • Crearem uns lots de préstec de llibres de la Biblioteca per tenir-los a les aules de les escoles.
 • Assegurarem canviadors de nadons als equipaments municipals sense fer distinció de gènere.
 • Retolarem els cartells dels equipaments municipals amb sistema braille i pictogrames per fer-los més accessibles.
 • Fomentarem els pressupostos participatius com un element d’implicació i millora individual i col·lectiva.
 • Constituirem el Consell de Joves per canalitzar les seves necessitats i interessos.
 • Impartirem tallers de cuina temàtics i instaurarem el dia “Menjars del món”.
 • Crearem el tour “Coneix Martorell” per donar a conèixer el municipi a tothom qui  ho vulgui.
 • Estudiarem disposar d’un servei d’acollida pels infants durant l’organització d’activitats culturals.
 • Augmentarem la difusió de les activitats que s’organitzin en matèria d’igualtat, d’infància i adolescència, així com de l’àmbit de la cooperació.
 • Promocionarem Les Jornades de Coorperació amb una periodicitat anual.
 • Donarem continuïtat al Consell d’Infants per fomentar la seva participació en les decisions que els afecten.

mes Martorell. Més Promoció Econòmica. Més Emprenedoria.

 • Incrementarem els projectes de cerca de feina i contractació prioritzant els col·lectius més afectats, dones i joves.
 • Incentivarem els ajuts per oferir plans d’ocupació.
 • Potenciarem el desenvolupament del clúster de la construcció.
 • Crearem les Jornades/Fires de l’ocupació i jornades per empresaris que defineixin necessitats i oportunitats de feina.
 • Crearem ajuts per fomentar l’ocupació a l’empresa privada.
 • Fomentarem la Taula d’Ocupació amb Serveis Socials per a projectes d’inclusió social.
 • Promourem projectes de formació dual, ocupacional i reglada.
 • Donarem suport als nous projectes de l’associació empresarial de Martorell per treballar els diferents àmbits de l’empresa i millora dels polígons industrials.
 • Fomentarem l’arribada del transport públic als polígons industrials.
 • Incentivarem els projectes adreçats a la formació específica per a les empreses, on es potenciïn programes adreçats al talent, el treball i la tecnologia.
 • Incrementarem l’atracció d’empreses als polígons de Martorell.
 • Farem campanyes de visibilització de l’empresa a la població a través de reconeixements i premis.

mes Martorell. Més Cultura.

 • Potenciarem el paper de  la Biblioteca municipal com a motor de la cultura literària de Martorell, com a espai de cultura, divulgació i estudi, i n’adaptarem i ampliarem els horaris en època d’exàmens.
 • En l’àmbit del Patrimoni històric, accentuarem la promoció de  les activitats de conservació i recerca que es realitzen a Martorell a fi de divulgar el patrimoni i  la història de Martorell.
 • Impulsarem amb els agents implicats una Escola Municipal de Dansa que formi en el grau elemental.
 • Fomentarem cursos d’escriptura a Martorell.
 • Desenvoluparem un projecte museogràfic per al refugi antiaeri de la Guerra Civil de la plaça de la Vila.
 • Ampliarem el posicionament  dels Premis Vila de Martorell en l’ecosistema de guardons literaris.
 • Pel que fa a les arts escèniques, continuarem la reforma del Teatre El Progrés i rehabilitarem el teatre El Foment.
 • Potenciarem la programació estable de teatre i altres arts escèniques.
 • Reforçarem la programació de cinema i documentals i, en especial , l’oferta de cinema infantil.
 • Continuarem millorant els espais i equipaments culturals de Martorell.
 • Millorarem els seients de la Nau 2 per millorar l’experiència del teatre, el cinema, la màgia i els espectacles que s’hi facin.
 • Construirem bucs d’assaig a Ca N’Oliveres.
 • Ampliarem la programació estable d’actuacions musicals a la Nau #2 de Ca n’Oliveres.
 • Continuarem fent créixer el Festival Pont a les Arts Sonores (PAS) com a festival de referència a la comarca.
 • Donarem continuïtat i suport als anys musicals i de les Joventuts Musicals de Martorell.
 • Consolidarem i ampliarem el posicionament del Concurs Josep Palet de Martorell dins el mapa líric de Catalunya.
 • Augmentarem l’oferta formativa artística donant suport a la creació local de les arts plàstiques, ceràmica, pintura,  escultures i fotografia.
 • Farem de la cultura un dels signes d’identitat de Martorell.
 • Recuperarem els tallers de cinema.
 • Promocionarem  la cultura popular per afavorir el seu coneixement i la pràctica entre els martorellencs i martorellenques.
 • Incrementarem el suport a les entitats culturals.
 • Seguirem donant suport al Patronat de la Cavalcada de Reis per a seguir tenint i millorant una de les millors jornades de Reis de la comarca.
 • Continuarem reforçant el programa de promoció de la lectura i de la producció literària en les diverses franges d’edat.
 • Afavorirem la difusió dels esgrafiats com a element identificatiu i de promoció.
 • Incentivarem les visites als Museus locals perquè siguin espais amb major assistència i participació ciutadana, convertint-los en focus d’atracció turística.
 • Consolidarem el Festival de Poesia Divers i la seva divulgació.
 • Martorell Ciutat del Ferrocarril. Promourem juntament amb l’Associació Amics del Ferrocarril l’exposició i les Fires relacionades. Potenciarem de manera amb FGC l’impuls del Museu del Ferrocarril.
 • Consolidarem la llegenda del pont del Diable com a signe d’identitat de Martorell dins la programació de la Fira de la Primavera.
 • Reforçarem la Festa Major de Martorell com una de les festes més actives, divertides i d’esbarjo de l’estiu a la zona.
 • Millorarem i ampliarem el Vimart per les Festes del Roser com la fira enològica de referència al Baix Llobregat, recuperant i divulgant els orígens i la cultura vitivinícola de Martorell.
 • Millorarem la coordinació de la programació d’activitats culturals de la regidoria i les entitats.
 • Reforçarem la coordinació amb la Regidoria de Comerç per consolidar les Fires de Martorell com a referents a la comarca.
 • Crearem nous projectes coordinats amb la Regidoria d’Ensenyament per a promocionar la cultura entre els més joves.
 • Fomentarem l’intercanvi cultural amb poblacions veïnes amb programes com el Baixar-T.
 • Fomentarem l’oferta cultural del nostre municipi per gaudir d’una cultura més rica, plural i com a eina d’integració de la població de procedència diversa.
 • Potenciarem l’app i la xarxa de comunicació “Fes Martorell” per a millorar la divulgació i promoció de l’agenda cultural local.
 • Reforçament el programa  “intArtvenció” de Martorell  per incrementar la presència de l’art de carrer.

mes Martorell. Més Mobilitat. Més Seguretat. Més Civisme.

 • Desenvoluparem un programa integral de millora de la seguretat.
 • Completarem la instal·lació de càmeres a la via pública, per millorar la seguretat i el trànsit.
 • Incrementarem la dotació de policia, prioritzant la diversitat en les noves places creades.
 • Incrementarem la presència policial al carrer a fi d’afavorir els serveis proximitat i enfortir la confiança de la ciutadania en les forces de seguretat.
 • Dotarem la policia d’eines tecnològiques avançades perquè siguin més eficients en les tasques policials i reduir les tasques administratives.
 • Millorarem la formació dels Policies Locals en les noves eines tecnològiques així com en els protocols d’atenció als col·lectius més vulnerables.
 • Incrementarem la col·laboració i les patrulles mixtes amb els Mossos d’Esquadra.
 • Potenciarem el Projecte de Mobilitat Segura, fent-lo extensiu a tots els segments de la població per edats.
 • Creació d’un sistema de vehicle multiusuari a les estacions de tren: bici-sharing, moto-sharing i car-sharing a fi de millorar la sostenibilitat en desplaçaments per Martorell.
 • Continuarem la campanya de civisme amb els animals de companyia, vetllant perquè es compleixin les ordenances vigents.
 • Potenciarem la tasca de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Martorell, ajudant-los materialment i fent campanyes de promoció a fi de captar nous associats.
 • Millorarem la promoció de l’ús del bus urbà i d’altres sistemes de transport alternatius als cotxes a fi de reduir el volum de vehicles circulants.
 • Promourem busos llançadora des de les estacions de tren als polígons industrials i cap al Centre de Formació Professional de l’Automoció (CFPA).
 • Estudiarem, de comú acord amb les associacions de veïns i de comerciants, crear places d’aparcament de rotació GRATUÏTES en els horaris comercials.
 • Crearem noves zones d’aparcament per a camions als polígons industrials.
 • Optimitzarem les places d’aparcament existents i les noves a crear a fi d’habilitar nous espais per a les motocicletes i poder evitar l’aparcament sobre les voreres.
 • Modificarem l’ordenança de civisme, a fi d’adaptar-la a les noves necessitats de la població.
 • Mantindrem Martorell com a municipi lliure de zona blava.

mes Martorell. Més Atenció al Ciutadà.

 • Actualitzarem la Seu electrònica i la carpeta ciutadana per afavorir la interacció, la comunicació i els tràmits en línia, perquè sigui més àgil i pràctica.
 • Incrementarem les opcions d’apps per millorar la comunicació i els serveis als ciutadans. Consolidarem i millorarem ésMartorell per resoldre incidències a la via pública.
 • Consolidarem els bons indicadors de transparència i qualitat en la comunicació pública i mantindrem el Segell Infoparticipa del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Seguirem fent una gestió responsable i curosa dels recursos municipals, que ens permeti seguir invertint i transformant Martorell
 • Ampliarem les zones d’internet gratuït en diversos espais i equipaments públics de Martorell.
 • Actualitzarem la gestió digital de la interlocució amb els ciutadans amb un impuls de l’actual plataforma de gestió documental per millorar la resposta als ciutadans.
 • Consolidarem el canals de notícies i la ràdio municipals, atorgant un rol destacat als col·laboradors, per apropar la informació local als ciutadans.
 • Prioritzarem la recerca de recursos aliens per seguir millorant les ràtios de la gestió dels recursos municipals i oferir, així, una qualitat de serveis i inversions.
 • Seguirem millorant les Oficines d’Atenció al Ciutadà amb l’objectiu d’afavorir les consultes, gestionar tràmits municipals i presentar suggeriments o queixes.
Martorell Skyline