Política de Privacitat

1. Informació als usuaris

A JUNTS PER MARTORELL estem especialment sensibilitzats amb la protecció de dades dels USUARIS dels serveis als quals poden accedir a través de la nostra pàgina web. Segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), mitjançant la present Política de Privadesa (d’ara endavant Política), JUNTS PER MARTORELL informa als USUARIS del lloc web: www.xavierfonollosa.cat que és el responsable del tractament i usos que als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten a la web, i que en acceptar aquesta Política, l’USUARI accepta el tractament de les seves dades en els termes que s’hi defineixen.

2. Contacte

Denominació Social: JUNTS PER MARTORELLDomicili: c/ Mur 13, 08760 – Martorell (Barcelona)e-mail:

3. Finalitats del tractament

Us informem que les dades que ens faciliti per la pàgina web seran incorporades a un fitxer titularitat de JUNTS PER MARTORELL.

JUNTS PER MARTORELL Tractarà la informació que ens proporcioni amb les següents finalitats:

  • Gestionar sol•licituds, suggeriments, comentaris o peticions sobre els nostres serveis o activitats.
  • Comunicacions per facilitar informació sobre activitats, articles d’interès i informació general per correu electrònic.
  • Remissió de newsletters que puguin ser interessants per a l’usuari.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment dels USUARIS per a la tramitació i la gestió de qualsevol sol•licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i activitats, així com per a l’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per JUNTS PER MARTORELL.

5. Com obtenim les vostres dades

JUNTS PER MARTORELL obté les seves dades per les fonts següents:

  • Informació facilitada pels USUARIS.

Les dades que tractem inclouen les categories següents: dades de caràcter identificatiu. També recollim de forma automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu a la política de cookies.

6. Temps de conservació de les dades

Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

7. Destinataris

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, llevat de disposició legal. Tampoc no es fan transferències internacionals de dades a tercers països.

Com a encarregats del tractament, JUNTS PER MARTORELL s’ha compromès al compliment de les disposicions normatives i d’aplicació en protecció de dades.

8. Drets

Pel que fa al tractament de les vostres dades personals, podeu posar-vos en contacte amb en qualsevol moment per:

  • Exercir els drets d’accés, rectificació i supressió.
  • Exercir els drets de limitació del tractament.
  • Oposar-se al tractament de les vostres dades personals.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podeu exercir aquests drets enviant comunicació a

També té dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

9. Actualitzacions i modificacions

JUNTS PER MARTORELL es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de protecció de dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podreu tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s’accedeix a la web.