mes Martorell. Més Joventut

Aquest document conté les 260 propostes de govern del partit Junts per Martorell.

Les hem agrupat per temes, però moltes podrien estar en més d’un àmbit.

Per elaborar el document hi han participat més de 200 persones. Si tu també hi vols participar, ens pots enviar les teves propostes a través de qualsevol canal de comunicació.

Som gent de Martorell, que estimem Martorell i que volem continuar millorant el nostre poble.

Volem sumar i treballar en equip per transformar Martorell.

Tenim diverses sensibilitats però compartim l’estima al nostre poble i a la seva gent.

Més Martorell, per les persones, les famílies i el seu futur!!

El sentit de les ciutats és satisfer les necessitats de les persones que hi viuen, i ajudar-les a construir la seva vida.  Volem una ciutat  emprenedora, que generi activitat econòmica, ocupació i oportunitats, i amb serveis de primer nivell.

Martorell Més cultura i educació

Volem que Martorell sigui una ciutat amb una àmplia oferta cultural i que les persones que hi viuen també creïn cultura.

Desitgem una ciutat compromesa amb l’educació dels infants i els joves i ajudar-los a tenir Més expectatives.

Martorell ciutat Més saludable i solidària

Volem millorar la prevenció i la salut: ampliarem els Hospitals i els CAP.

Volem una ciutat solidària amb les persones que més ho necessiten: infants i gent gran.

Però  també amb els martorellencs amb dificultats.

Tothom ha de tenir les mateixes oportunitats perquè la societat pugui avançar.

Martorell ciutat Més amable i segura

Continuarem millorant i transformant Martorell en una ciutat encara Més agradable per viure-hi.

Volem un entorn urbà cuidat i segur,  pensat per a les persones i les famílies; amb equipaments públics de qualitat, bonic, ple de vida i color.

Martorell Més habitatge i serveis

Volem que els joves i les famílies puguin accedir a un habitatge a Martorell.

Afavorirem la construcció del nou barri de la Sínia, que tindrà:

 • Un parc central de 20.000m 2
 • 6.000m 2 de places
 • Espai a per equipaments i serveis
 • 330 habitatges de protecció oficial.

Potenciarem la renovació, rehabilitació i ampliació d’habitatges al barri de la Vila.

Martorell ciutat Més familiar i defensora
dels drets de la ciutadania

Volem que a Martorell:

 • Les famílies trobin Més oportunitats per tenir cura dels seus fills i de la seva educació.
 • Els joves no hagin de marxar per viure sols.
 • La gent gran visqui en un entorn agradable i amb els serveis Més adequats.

mes Martorell. Més ensenyament

 1. Volem acordar un Pacte educatiu amb els altres grups polítics
  i els agents educatius de Martorell.
 2. Donarem suport material i econòmic a les iniciatives innovadores
  dels centres educatius.
  Recolzarem el projecte “Educació 360 a temps complet”.
 3. Treballarem per continuar sent “Ciutat Amiga de la Infància”.
  L’UNICEF va acreditar Martorell amb aquest segell.
 4. Mantindrem i, si és possible, augmentarem el servei de vetlladores
  que ajuden els professors amb els alumnes amb necessitats individuals.
 5. Ampliarem el programa d’estudi assistit amb la prescripció del tutor
  com a activitat municipal amb monitor al migdia.
 6. Treballarem per crear una escola d’estiu per als professors.
 7. Iniciarem un servei de biblioteca a cada escola
  com a extensió de la Biblioteca Municipal i com a aula d’estudi.
 8. Continuarem afavorint l’aprenentatge de l’anglès a les escoles.
 9. Promourem l’Escola de pares i mares per donar suport, formació
  i informació a les famílies en l’educació dels fills.
 10. Acabarem d’implementar el projecte Pati 14 a les escoles de Martorell.
 11. Continuarem treballant en el projecte Esport Educatiu a l’Escola (E3),
  que promou l’esport no competitiu.
 12. Reforçarem l’activitat extraescolar entre els alumnes d’ESO (12-16 anys).
 13. Treballarem amb entitats que ofereixen activitats extraescolars
  especialitzades.
 14. Proposarem els patis de les escoles com a patis oberts al barri,
  en acord amb els centres educatius.
 15. Treballarem amb els professors per millorar els espais dels centres.
 16. Continuarem amb el Pla especial d’actualització, manteniment i millora
  dels equipaments de les escoles. Hi participen l’equip directiu
  i les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA).
 17. Defensarem que hi hagi com a mínim una pista esportiva a cada escola.
 18. Impulsarem les activitats extraescolars dins els centres educatius
  que serveixin per millorar el seu Projecte educatiu.
 19. Acabarem d’implementar el projecte Camins Escolars Segurs.
 20. Facilitarem que s’utilitzin els espais municipals (Ateneu, Ca n’Oliveres,
  Espai Jove …) per fer activitats d’ensenyament.
 21. Facilitarem recursos comunitaris als centres educatius.
 22. Donarem ajuts perquè els estudiants participin en programes/camps
  de treball/casals a l’estranger a l’estiu (beca ERASMUS).
 23. Facilitarem el servei de menjador per als alumnes d’ESO.
 24. Volem reformar el Consell Escolar Municipal per adaptar-lo
  a les noves tendències educatives.
 25. Organitzarem tallers i activitats per als professors i els alumnes
  per millorar la comprensió lectora, l’escriptura i l’expressió verbal,
  i per potenciar les relacions entre alumnes de diferents centres.
 26. Impulsarem el Programa de Voluntariat “Servei aprenentatge”,
  per als alumnes de 3r d’ESO.
 27. Continuarem garantint que totes les famílies de Martorell
  disposin d’una plaça de llar d’infants municipal de qualitat per als fills.
 28. Augmentarem els ajuts per al material i els llibres escolars,
  i n’afavorirem la reutilització.
 29. Facilitarem als centres educatius una aula d’Arts plàstiques per a activitats
  lectives i extraescolars.
 30. Impulsarem l’Escola Municipal de Música com una eina d’expressió
  i de desenvolupament personal.
 31. Millorarem la informació que difon la Regidoria d’Ensenyament
  utilitzant panells d’informació, Twitter, Instagram i el web actualitzat.
 32. Desenvoluparem un canal de Youtube municipal amb els adolescents
  per a la informació i difusió específica per a ells.
 33. Generarem una aplicació específica per als adolescents
  i el Punt lila com a plataforma de suport i assessorament.

mes Martorell. Més Joventut

 1. Volem una ciutat on els joves puguin desenvolupar un projecte de vida.
 2. Desenvoluparem l’Espai Jove Punt Nord al Centre Cultural
  i treballarem en tres eixos: Persona, Trajectòria i Comunitat.
 3. La Nau 2 de Ca n’Oliveras esdevindrà un espai de producció musical
  i d’oci del jovent de Martorell.
 4. Afavorirem l’emancipació amb informació i assessorament
  relacionats amb Treball, Formació, Habitatge, Salut, Oci i Cultura.
 5. Crearem un espai segur i de confiança per a les persones joves per:
  • enfortir la personalitat
  • fomentar el creixement personal i l’autoconeixement
  • garantir l’atenció personalitzada, sana i empàtica.
 6. Fomentarem els  bons  hàbits sobre salut, sexualitat, alimentació,
  consum responsable, relacions afectives, cultura/oci i medi ambient.
 7. Acompanyarem les persones joves en la trajectòria educativa amb:
  • orientació sobre les possibilitats i itineraris formatius
  • difusió de l’oferta formativa del territori
  • suport per triar itineraris acadèmics i futurs professionals.
 8. Acompanyarem les persones joves en la transició al món laboral amb:
  • informació i assessorament
  • difusió del programa de Garantia Juvenil, d’inserció laboral.
 9. Acompanyarem les  persones  joves  en  l’aprenentatge no-formal amb:
  • informació i assessorament dels recursos disponibles al territori
  • orientació per definir el seu projecte de vida.
 10. Crearem el Consell de Joventut.
 11. Continuarem i ampliarem la participació dels joves
  en la definició de les polítiques i en la dinamització de l’Espai Jove,
  i estimularem l’associacionisme juvenil.
 12. Treballarem per a la cohesió social amb:
  • l’enfortiment de les relacions i vivències
  • un espai de trobada, de col·laboració i d’intercanvi
  • la igualtat d’oportunitats d’accés als serveis
  • línies d’actuació que combatin actituds discriminatòries.
 13. Treballarem per aconseguir una ciutadania activa i transformadora amb:
  • la pràctica de l’esperit crític per prendre consciència social
  • la incidència transformadora de la realitat local
  • el reconeixement de la tasca de la joventut implicada en el territori
  • la mobilitat i l’intercanvi per conèixer noves realitats.

mes Martorell. Més Mobilitat. Més seguretat. Més civisme

 1. Crearem aparcaments de rotació gratuïts en zones comercials
  per facilitar el comerç i les visites de curta durada.
 2. Remodelarem el bus i les marquesines del transport públic.
 3. Desplegarem l’ordenança municipal de tinença d’animals
  per afavorir-ne la cura i garantir una bona convivència amb l’entorn.
 4. Continuarem la reforma dels passos de vianants
  per donar més seguretat en les cruïlles de més trànsit de persones.
 5. Fomentarem la mediació per a la resolució de conflictes.
 6. Ampliarem la coordinació dels diferents cossos policials
  per a la prevenció i resolució de delictes.
 7. Elaborarem recomanacions sobre l’ús de la bicicleta i dels vehicles
  de mobilitat personal en convivència amb vianants i altres vehicles.
 8. Reforçarem el contacte de la policia municipal amb les associacions
  de veïns, esplais d’avis i entitats, per prevenir i resoldre incidències.
 9. Fomentarem la cultura de l’autoprotecció.
 10. Crearem un grup d’agents cívics per identificar les faltes de civisme
  i permetre gaudir d’un poble més net i agradable per passejar-hi.
 11. Revisarem els itineraris i les freqüències del bus
  per a una millor adaptació a les necessitats de la població.
 12. Desenvoluparem l’ordenança de convivència ciutadana i civisme.
 13. Revisarem els protocols d’actuació per prevenir situacions de risc.
 14. Formarem el grup de voluntaris de protecció civil
  per actuar ràpidament i amb seguretat en cas de necessitat
  i per dotar-los de material modern i eficaç.

mes Martorell. Més esports

 1. Crearem el Consell Local de l’Esport
  i n’afavorirem la coordinació amb tots els agents implicats.
 2. Reformarem el pavelló esportiu municipal i la pista annexa
  per convertir-lo en un PAV 6 (6 pistes transversals).
 3. Continuarem la millora de les Instal•lacions Esportives Municipals:
  gimnàs, vestidors i serveis complementaris.
 4. Construirem un nou Cruyff Court (petits camps de futbol d’ús lliure)
  i intentarem estendre aquesta experiència a altres equipaments i esports.
 5. Estudiarem la construcció d’un gimnàs o pavelló a Els Convents
  (pista annexa) per cobrir les necessitats esportives de l’escola
  i poder-lo compartir com a equipament municipal esportiu.
 6. Valorarem l’ampliació dels espais del CIES.
 7. Continuarem promovent l’activitat física i esportiva no competitiva:
  caminades saludables i rutes per la via pública.
 8. Continuarem recolzant el Parc de Can Cases com a espai de trobada
  i d’esbarjo per a activitats físiques de lleure,
  i obrirem un servei d’esports d’aventura i a la natura.
 9. Continuarem promovent cursos de defensa personal
  per a col•lectius específics.
 10. Crearem l’escola d’escalada al rocòdrom municipal
  del Complex Esportiu Torrent de Llops.
 11. Garantirem la pràctica esportiva saludable amb un servei de medicina
  adaptat a l’activitat física que realitzen els habitants de Martorell.
 12. Incrementarem els espais de workout.
 13. Informarem les escoles de les diferents activitats esportives locals
  en horaris lectius.
 14. Facilitarem la realització d’activitats esportives extraescolars.
 15. Afavorirem la col•laboració entre els departaments d’Educació i de Salut
  per prevenir l’obesitat infantil.
 16. Continuarem recolzant les entitats que fomenten l’esport,
  sobretot per als infants i les persones amb discapacitat,
  com a eina d’inclusió.
 17. Promourem la pràctica d’activitats esportives
  que encara no estan consolidades a Martorell i que són emergents.
 18. Aplicarem les mesures d’homologació, certificació, prevenció
  i detecció de situacions de risc dels infants que practiquen esport.
 19. Oferirem activitats esportives adaptades a persones amb capacitats
  diverses quan no es pugui atendre’n la inclusió.
 20. Implantarem el Fira Infant d’esports (Ca n’Oliveras)
  per donar a conèixer la graella esportiva local.
 21. Desenvoluparem una aplicació per:
  • Informar sobre l’esport local
  • Promoure esdeveniments, com partits, rutes saludables, etc.
 22. Promocionarem una pàgina web d’informació esportiva local.
 23. Oferirem cursos de primers auxilis per a professionals i usuaris.
 24. Crearem l’espai “Esport i salut” a l’entorn del riu Anoia
  com a espai esportiu i lúdic.
 25. Afavorirem l’ús de la bicicleta, i la convivència amb els vehicles de motor
  i els vianants, a través d’espais informatius i circuits adaptats.
 26. Fomentarem la pràctica de l’esport en família als parcs públics.

mes Martorell. Més Benestar Social

 1. Continuarem donant suport als serveis socials bàsics municipals
  per satisfer les demandes i millorar el nivell de benestar:
 • atenció social bàsica
 • atenció a la infància i adolescència
 • atenció a la dona
 • atenció domiciliària
 • atenció als nouvinguts
 • atenció a la dependència
 • servei per a la inclusió i la cohesió social.

Plantejarem la descentralització dels serveis socials bàsics per apropar-los als barris.

 • Augmentarem els ajuts del Pla d’Ajut a les famílies en risc d’exclusió.
 • Buscarem habitatges per a les persones amb necessitats especials.
 • Continuarem donant ajuts tècnics de la llar per a la gent gran
  i ampliarem ajuts per a l’adaptació d’habitatges.
 • Facilitarem un punt d’assessorament energètic (PAE)
  per atendre les persones amb dubtes sobre els drets energètics
  i que no poden mantenir la llar en condicions energètiques adequades.
  Tramitarem ajuts.
 • Continuarem recolzant el Servei d’Atenció Domiciliària
  per atendre totes les persones que ho necessitin.
 • Continuarem recolzant els serveis per a persones amb discapacitat intel•lectual:
  • Centre Especial de Treball (CET) Can Cases
  • Unitat de suport a l’activitat professional Can Cases
  • Servei de Teràpia Ocupacional Can Serra
  • Servei Ocupacional d’Inserció Can Serra.
 • Desenvoluparem el projecte de millora de l’espai Can Serra
  per consolidar, ampliar i millorar el servei de Teràpia Ocupacional
  per a persones amb capacitats diverses.
 • Acabarem l’estudi de les necessitats de les persones amb capacitats
  diverses, i dissenyarem el pla per atendre-les adequadament.
 • Definirem l’estudi de les necessitats de les persones amb malaltia mental,
  i dissenyarem el pla per atendre-les adequadament.
 • Augmentarem recursos per satisfer les necessitats d’infants
  víctimes de violència de gènere.
 • Buscarem formació específica per als professionals de salut mental.
 • Inclourem en el CET places per a persones amb malalties mentals.
 • Oferirem formació laboral per a persones amb discapacitat
  per problemes de salut mental,
  i establirem més programes de reinserció laboral.
 • Crearem el Fòrum consultiu de la Discapacitat Física.
 • Crearem el Comitè representatiu de la Discapacitat,
  treballant conjuntament amb entitats, persones amb discapacitat,
  famílies i l’administració per aconseguir una ciutat més inclusiva.
 • Farem la campanya de sensibilització “Martorell ciutat inclusiva”
  per informar sobre les activitats i els serveis inclusius.
 • Buscarem col•laboradors dels àmbits comercial i industrial
  de Martorell per facilitar pràctiques inclusives.
 • Facilitarem a les persones amb discapacitat i amb malaltia mental
  l’accés als habitatges de l’Oficina Local d’Habitatge.
 • Adequarem els parcs i espais públics amb joc inclusius.
 • Farem un diagnòstic integral de l’accessibilitat als espais i equipaments
  públics de Martorell, i una proposta de millora per a tota la població.
 • Continuarem recolzant els clubs esportius perquè facilitin la participació
  dels esportistes amb necessitats especials.
 • Proposarem als centres educatius la introducció d’un sistema educatiu inclusiu, i facilitarem la formació per desenvolupar-ne la normativa.
 • Farem campanyes de sensibilització als centres sanitaris sobre l’atenció a les persones amb discapacitat, i facilitarem eines per entendre’n les necessitats, especialment pel que fa a les persones amb trastorns de conducta.

 

mes Martorell. Més salut

 1. Recolzarem l’ampliació de l’hospital Sant Joan de Déu de Martorell
  per millorar els serveis d’urgències, cirurgia, hospital de dia i hospitalització.
 2. Recolzarem l’ampliació de l’Hospital del Sagrat Cor de Martorell
  per millorar els serveis sociosanitaris i de salut mental.
 3. Impulsarem el Centre d’Atenció d’Urgències d’Atenció Primària
  per a les urgències.
 4. Impulsarem la Salut Comunitària per a la prevenció, promoció i educació
  en salut, afavorint el coneixement dels recursos sanitaris del municipi.
 5. Promourem les noves tecnologies en l’accés i ús del sistema sanitari.
 6. Continuarem la promoció del joc a l’aire lliure per millorar el benestar,
  i l’autoconsciència.
 7. Impulsarem el programa INFADIMED de promoció d’alimentació saludable,
  exercici físic i prevenció de l’obesitat infantil a les escoles.
 8. Reforçarem el programa Salut i Escola amb més tallers i formació
  per als educadors i professors dels centres educatius de Martorell:
 • Curs de reanimació cardiopulmonar,
 • curs d’al•lèrgies en l’àmbit escolar,
 • xerrades de sexualitat per a adolescents,etc.

 

 • Reforçarem el treball en xarxa amb les institucions i entitats de salut
  per afavorir la visió multidisciplinària amb els serveis d’ensenyament,
  treball social, atenció primària, salut mental i atenció hospitalària.
 • Continuarem fent campanyes i actuacions per a la conducció segura
  i la prevenció del consum d’alcohol i altres drogues.
 • Mantindrem el programa Martorell ciutat cardioprotegida,
  instal•larem desfibril•ladors als nous equipaments
  i organitzarem formació per a fer-ne un ús correcte.

 

mes Martorell. Més Urbanisme. Més Medi Ambient

 1. Continuarem millorant els carrers i les places
  perquè la ciutat estigui al servei de les persones,
  i generarem espais de trobada, convivència i de passeig.
 2. Afavorirem la construcció del nou barri de la Sínia amb:
  • un parc central de 20.000 m² i 6.000 m² de places,
  • un espai per a equipaments i serveis
  • 330 habitatges de protecció oficial.
 3. Reformarem el passeig de Catalunya amb una nova rambla
  i millorarem la connexió entre els barris de Camí Fondo i Buenos Aires.
 4. Millorarem la plaça St. Jordi i els carrers de la Verge de la Mercè,
  Verge de Núria i Sant Antoni M. Claret del Barri Verge del Carme.
 5. Reformarem els carrers de St. Genís de Rocafort, Mercadal,
  Torrent de Rosanes i el tram final de Vistalegre.
 6. Reurbanitzarem els carrers de St. Lluís, Gomis, Comerç i St. Joan
  del barri de Can Carreras.
 7. Generarem una Rambla al carrer Pep Ventura per afavorir la connexió
  entre els barris Torrent de Llops i el Pla.
 8. Dinamitzarem el projecte d’urbanització al barri de Can Bros,
  on es preveu la construcció de 300 habitatges de protecció oficial
  i el manteniment d’edificis històrics d’aquesta antiga colònia industrial.
 9. Impulsarem la millora i renovació dels arbres de la via pública
  per regular la temperatura a la ciutat i disminuir la contaminació.
 10. Proposarem un enllumenat públic per a la reducció i estalvi energètic
  i per millorar la qualitat de la llum.
 11. Posarem tecnologia als carrers per avançar cap a una ciutat intel•ligent (smart city).
 12. Implementarem aparcaments per a cotxes elèctrics als pàrquings públics.
 13. Continuarem recolzant l’arranjament de façanes
  i la instal•lació d’ascensors en edificis plurifamiliars.
 14. Continuarem creant places d’aparcament gratuïtes
  per afavorir l’accessibilitat als serveis i a les zones comercials.
 15. Continuarem donant suport a la recollida selectiva de residus i el reciclatge.
 16. Continuarem generant espais enjardinats i parcs infantils.
 17. Consolidarem el Centre d’Atenció Primària La Vila i en facilitarem l’accés.
 18. Potenciarem la renovació, rehabilitació i ampliació dels habitatges
  del barri de La Vila. Crearem L’Espai la Vila amb una oficina de rehabilitació d’habitatges i un compromís: La Vila a 100 !
 19. Ampliarem el parc fluvial a la llera del riu Anoia
  com a espai de trobada, lleure i salut.

mes Martorell. Més comerç

 1. Desenvoluparem el Pla de Dinamització Comercial.
  Buscarem la col•laboració entre l’administració, les entitats
  i les associacions de comerciants per millorar la qualitat i el servei
  dels comerços de Martorell.
 2. Oferirem una pàgina web i una aplicació amb tots els comerços.
 3. Consolidarem el Pla d’Ajuts per a l’obertura de nous comerços
  o per a la reforma dels actuals.
 4. Afavorirem la neteja de façanes d’espais tancats.
 5. Potenciarem la campanya “Comerç de Martorell” (promocions, etc.)
  per incentivar el comerç de proximitat.
 6. Gestionarem espais i locals per poder-los oferir a comerços
  i emprenedors.
 7. Intensificarem la coordinació del Comerç de Martorell i el calendari
  d’activitats culturals, esportives i lúdiques.
 8. Plantejarem el Comerç virtual de proximitat.
 9. Impulsarem el Museu del Tren per honorar la tradició ferroviària
  de la ciutat.
 10. Millorarem l’accessibilitat, la senyalització i l’aparcament als barris
  amb zones comercials.
 11. Potenciarem l’actual Mercat Municipal com a eix comercial
  amb una reforma i millora dels espais, la incorporació d’oferta comercial
  i lúdica, i l’ampliació del pàrquing.
 12. Revisarem la normativa actual “Pla d’Usos” per dinamitzar el comerç.

mes Martorell. Més gent gran

 1. Facilitarem les condicions perquè les persones grans gaudeixin
  d’aquesta etapa de la vida amb ple exercici dels seus drets ciutadans.
  Els oferirem els serveis adequats per a les seves necessitats.
 2. Impulsarem una acció comunitària perquè els veïns siguin una família
  que no vol permetre que cap persona gran se senti ni es trobi sola
  si no és de forma voluntària.
 3. Desenvoluparem el Pla Integral de la Gent Gran de Martorell
  per satisfer les necessitats complexes i variades que tenen.
  Ampliarem i millorarem els serveis amb una oferta cultural i formativa
  per promoure’n l’autonomia personal i el vincle amb la societat.
 4. Crearem eines per a la coordinació dels serveis dirigits a la gent gran.
 5. Potenciarem les relacions entre les diferents regidories,
  així com entre l’Ajuntament, les entitats, les associacions
  i les empreses que treballen en l’àmbit de la gent gran.
 6. Crearem els Punts d’Informació per a la gent gran i les seves famílies,
  amb informació sobre qualsevol qüestió que els pugui afectar
  i per compartir-hi situacions i experiències.
 7. Crearem mecanismes específics per facilitar l’accés a tots els serveis
  i activitats de la ciutat d’una forma àgil i eficaç.
 8. Potenciarem dinàmiques de participació activa de la gent gran
  perquè puguin ser i sentir-se part de la ciutat.
 9. Animarem la gent gran a participar en les associacions de Martorell.
 10. Facilitarem l’accés de la gent gran a les activitats que es realitzin,
  i les farem accessibles a persones amb capacitats diverses.
 11. Fomentarem l’acció voluntària de la gent gran.
 12. Promourem el diàleg i la convivència entre la gent gran i altres grups
  d’edat, especialment amb els infants i joves.
 13. Crearem una xarxa d’atenció a la gent gran territorialment equilibrada,
  i centres cívics als barris per facilitar-ne la participació.
 14. Farem una distribució equitativa dels serveis,
  tenint en compte el nombre de persones grans als diferents barris.
 15. Ampliarem els espais d’activitat física que hi ha als parcs de la ciutat.
 16. Impulsarem l’Aula d’Extensió Universitària per a majors de 65 anys.
 17. Continuarem potenciant els hàbits saludables i de cura personal:
  l’activitat física i esportiva amb programes específics.
 18. Dissenyarem mecanismes per a l’acreditació de serveis per a la gent gran
  i establirem sistemes de control de qualitat i seguretat d’aquests serveis.
 19. Incrementarem els serveis de proximitat per assegurar la qualitat de vida
  de les persones grans al seu domicili.
 20. Augmentarem els serveis als centres diürns (casals, centres cívics
  i centres de dia).
 21. Desenvoluparem mesures específiques per als més grans de 80 anys.
 22. Realitzarem activitats formatives per a la gent gran i les seves famílies
  sobre els estils de vida saludables i el control de factors de risc.
 23. Augmentarem els recursos del programa Respir,
  que és específic per a famílies que tenen persones grans al seu càrrec.

mes Martorell. Més atenció al ciutadà

 1. Continuarem desenvolupant la Seu electrònica i la carpeta ciutadana
  per afavorir la interacció, la comunicació i els tràmits en línia.
 2. Promocionarem l’aplicació ésMartorell per comunicar incidències
  a la via pública, i per resoldre-les.
 3. Continuarem amb una política de gestió econòmica responsable eficient com a base per poder donar serveis i inversions.
 4. Consolidarem les Oficines d’Atenció al Ciutadà per a:
  • fer consultes
  • donar informació sobre gestions i tràmits
  • opinar
  • fer suggeriments
  • presentar queixes
  • gestionar tràmits municipals.
 5. Ampliarem les zones d’internet gratuït en espais i equipaments públics.
 6. Implementarem un recàrrec en l’impost de bens immobles (IBI)
  per a tots els pisos buits propietat de grans tenidors.
 7. Consolidarem el canal de notícies municipal i la ràdio.
  Donarem importància als col•laboradors i fomentarem la formació.
 8. Mantindrem el segell Infoparticipa a la qualitat i transparència
  de la informació pública del Laboratori de Periodisme i Comunicació
  per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 9. Adequarem les bonificacions i subvencions per a les famílies nombroses
  i monoparentals en els serveis que dona l’Ajuntament.
 10. Continuarem animant la ciutadania perquè participi directament
  en l’elaboració dels pressupostos públics.

mes Martorell. Més cultura

 1. Potenciarem el paper de la Biblioteca Municipal com a motor
  de la cultura literària de la ciutat.
 2. Continuarem reforçant la promoció de la lectura i de l’escriptura.
 3. Mantindrem la col•laboració amb l’Ateneu Barcelonès
  per a cursos d’escriptura de diferents estils literaris.
 4. Consolidarem el Festival de Poesia de Martorell “Divers”.
 5. Continuarem donant suport a les entitats culturals de la ciutat.
 6. Continuarem promocionant els Premis Vila de Martorell,
  com a estímul de la creació literària, de dinamització
  i de promoció dels autors locals.
  Afavorirem la participació de totes les escoles.
 7. Afavorirem la reforma del Teatre El Progrés com a espai escènic
  polivalent, respectant-hi el valor històric patrimonial.
 8. Augmentarem els equipaments i espais culturals
  i millorarem les condicions per a les arts escèniques i musicals.
 9. Augmentarem l’oferta de tallers de teatre a les escoles i instituts,
  tant en horari lectiu com extraescolar.
 10. Reduirem progressivament l’aportació de les famílies a la campanya
  de teatre escolar.
 11. Construirem bucs d’assaig a Ca n’Oliveras.
 12. Continuarem fent créixer el Festival Pont a les Arts Sonores (PAS)
  com a festival de referència musical d’estiu.
 13. L’Escola de Música continuarà augmentant l’oferta d’activitats
  d’iniciació en horari extraescolar a les escoles de Martorell,
  així com de suport en horari lectiu.
 14. Donarem continuïtat i suport a les Joventuts Musicals de Martorell.
 15. Consolidarem la programació musical a la Nau #2 de Ca n’Oliveras.
 16. Potenciarem la programació estable de teatre i altres arts escèniques.
 17. Treballarem en l’adequació i condicionament de Ca l’Oller
  i habilitarem un nou taller d’escultura.
 18. Dotarem les escoles d’espais adequats i permanents per a tallers d’arts plàstiques.
 19. Potenciarem l’art contemporani als centres educatius
  a través de formació i una oferta pedagògica.
 20. Potenciarem l’inTArtvenció per augmentar la presència de les arts plàstiques als carrers de Martorell.
 21. Facilitarem espais públics per afavorir la presència d’art als carrers.
 22. Desenvoluparem el programa de cinema CINC de cinema infantil.
 23. Continuarem elaborant programes específics de promoció de les arts plàstiques, musicals, artístiques i cinematogràfiques.
 24. Crearem un centre de cultura popular i tradicional
  amb un espai per a gegants, bestiari i assajos.
 25. Difondrem la cultura popular a les escoles per afavorir-ne la pràctica.
 26. Acabarem la dotació de la Nau #3 de Ca n’Oliveras, de recent construcció,
  com a seu del Patronat de la Cavalcada de Reis.
  Afavorirem la creació d’un espai museístic per a visites i exposicions.
 27. Augmentarem els recursos per a les activitats de conservació i recerca.
 28. Consolidarem l’augment pressupostari per a la recerca, la documentació
  i la divulgació de la història de Martorell.
 29. Afavorirem el coneixement del patrimoni dels museus locals
  i donarem importància a la rajola i la ceràmica
  com a elements característics de la nostra ciutat.
 30. Crearem els premis/beques d’estudi de la història de Martorell
  i en publicarem els resultats.
 31. Afavorirem la consolidació del fossar de Sant Bartomeu
  i el coneixement de la història de la casa i la família Par,
  seu del Museu Muxart.
 32. Desenvoluparem un projecte museogràfic per al refugi antiaeri
  de la guerra civil de la plaça de la Vila.
 33. Consolidarem la programació de cinema.
 34. Crearem una mesa de programació cultural per afavorir la coordinació
  de les activitats, amb la participació de les entitats i regidories.
 35. La Fira de Primavera continuarà creixent al voltant de la llegenda
  del Pont del Diable, que és un símbol d’identitat de Martorell.
 36. La Festa Major oferirà activitats de lleure diürn i nocturn,
  com la gran platja urbana a la piscina d’estiu.
 37. Pel Roser continuarem apostant pel creixement del Vimart
  com a fira gastronòmica i enològica,
  amb la visita de cellers i de punts de degustació de menjar.
 38. Potenciarem el maridatge entre la cultura gastronòmica, l’enològica,
  la literària, l’artística i la de la moda.
 39. Crearem el Carnet cultural per facilitar l’accés a les activitats
  i als serveis culturals de Martorell.

mes Martorell. Més promoció econòmica. Més emprenedoria

 1. Millorarem els accessos, la senyalització i els serveis als polígons industrials.
 2. Buscarem finançament per reformar l’Espai de la Torre de Santa Llúcia
  i crear-hi un centre de negocis.
 3. Continuarem oferint ajuts per la contractació de persones a l’atur
  i persones que volen emprendre una activitat empresarial.
 4. Impulsarem la creació de l’Associació d’Empresaris de polígons
  de Martorell, i n’afavorirem la col•laboració mútua.
 5. Crearem el web Necessitats i Oferiments per a les Empreses,
  per agilitzar la comunicació del teixit empresarial.
 6. Incentivarem el Portal de la transparència/Seu electrònica per a empreses
  i emprenedors.
 7. Gestionarem naus i espais disponibles per oferir a empreses i emprenedors.
 8. Impulsarem la utilització d’un espai específic com a Pàrquing de Camions.
 9. Establirem els recursos necessaris per convertir el teixit empresarial
  de Martorell en una “ciutat 5G”.
 10. Impulsarem la Nit de l’Emprenedor – empresari.
 11. Millorarem l’oferta formativa per a empreses o emprenedors
  que volen captar talent.
 12. Apostem per la FP dual en el camp de l’automoció,
  com un motor de formació i generació d’ocupació.
 13. Estudiarem la instal•lació d’una escola d’hostaleria a Martorell.
 14. Continuarem impulsant el Molí Empresa com a motor d’emprenedoria, interacció amb empreses, i generadora de formació i ocupació.
 15. Impulsarem el programa Cultura Emprenedora a l’escola i als instituts.

mes Martorell. Més família. Més drets de la ciutadania i polítiques de gènere

 1. Posarem en marxa el Pla Interdepartamental de Suport a les Famílies
  i crearem el Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF).
 2. Impulsarem 2 formacions:
  • “Créixer amb tu” per ajudar les famílies amb els dubtes
   i les inquietuds abans de la maternitat/paternitat.
  • Aprendre amb tu” per ajudar les famílies amb infants
   de 3 a 16 anys, amb xerrades sobre drogues, trastorns alimentaris,
   normes i límits, sexualitat i afectivitat i adolescència.
 3. Potenciarem l’Espai Nadó i l’Espai Familiar.
 4. Crearem la Guia del lleure familiar per donar informació
  sobre totes les activitats que es poden gaudir a la ciutat en família.
 5. Mantindrem la graduació de les tarifes del Patronat Municipal
  de Serveis d’Atenció a les Persones,
  i augmentarem el descompte per a les famílies nombroses i monoparentals.
 6. Mantindrem els ajuts individualitzats del Patronat Municipal
  de Serveis d’Atenció a les Persones per raó de la seva situació econòmica.
 7. Continuarem donant suport a les AMPA per millorar la implicació
  i laparticipació dels pares i mares en les activitats de cada centre.
 8. Garantirem les places d’activitats d’estiu que cada família necessiti. Proposarem activitats d’estiu també durant el mes d’agost.
 9. Activarem un programa de suport emocional a les famílies cuidadores
  de persones dependents.
 10. Crearem un equip interdisciplinari per resoldre els conflictes de convivència a la ciutat.
 11. Crearem la Comissió de convivència.
 12. Accentuarem els programes interculturals per generar vincles.
 13. Actualitzarem el pla d’acollida per a les persones immigrades
  i les retornades, i accentuarem les actuacions d’immigració i gènere.
 14. Crearem la Taula de Gènere i incorporarem un servei d’informació
  i atenció LGTBI.
 15. Crearem el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
  Mantindrem les accions d’ajut humanitari, i les campanyes i accions
  de sensibilització envers l’educació en desenvolupament.
 16. Continuarem donant protagonisme al Consell d’Infants.
 17. Continuarem potenciant les accions per garantir el drets del infants
  recollits a la declaració Universal dels Drets del Infants.
 18. Potenciarem les polítiques de protecció, salut, educació
  i desenvolupament amb el programa Ciutat Amiga de la Infància.
 19. Reforçarem el servei de cessió d’espais gratuïts
  perquè les entitats sense afany de lucre tinguin una seu social.
 20. Desenvoluparem el Centre de Recursos i d’Assessorament a les Entitats. Consolidarem el servei d’assessorament legal per a les entitats
  i hi destinarem recursos econòmics.
 21. Generarem espais de trobada entre les entitats per estimular l’intercanvi d’experiències i la col•laboració.
 22. Potenciarem la Trobada d’Entitats com la festa de les entitats
  i de reconeixement de l’Ajuntament.
Martorell Skyline